Montáž klimatizácií a tepelných čerpadiel

 

  • montáž a sprevádzkovanie zahŕňa:
  • medené vedenia chladiva 
  • kabeláž
  • konzolu externej jednotky (500mm)
  • kotviace prvky
  • dopravu
  • prierazy
  • odvod kondenzu samospádom alebo čerpadlom
  • krycie lišty vrátane tvaroviek
  • uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.